Đăng nhập ngay

CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH
KHÁCH HÀNG GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

"THÊM BẠN, THÊM VUI" 

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình giới thiệu khách hàng "Thêm bạn - thêm vui" của Finbox và được xem là bản thỏa thuận giữa Finbox với các cộng tác viên của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia. Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình này, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dưới đây. Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều được coi là không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết.

1.1. HOA HỒNG DỊCH VỤ
Được hiểu là hoa hồng phát sinh từ các sản phẩm dịch vụ do Finbox cung cấp khi và chỉ khi người được giới thiệu) có thực hiện 1 trong 2 hành động sau:
Trường hợp 1: Người được giới thiệu thực hiện mua gói Finbox VIP F2 thành công và thanh toán bằng tiền (không tính trường hợp chuyển đổi từ ưu đãi)
Trường hợp 2: Người được giới thiệu thực hiện đăng ký gói Finbox VIP F3 thành công và phát sinh phí giao dịch tại công ty chứng khoán đã đăng ký.


1.2. CỘNG TÁC VIÊN CỦA FINBOX
Được hiểu là những cá nhân và tổ chức đã đồng ý với CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG “THÊM BẠN - THÊM VUI” của Finbox; có tham gia giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Finbox tới những người khác.

1.3 THÔNG TIN BẢO MẬT
Được hiểu như là tất cả những thông tin về đối tác thứ ba cũng như thông tin người dùng của Finbox, bao gồm nội dung bản Thỏa thuận này, những thông tin về công nghệ, lịch sử thanh toán, danh mục, khoản vay mã nguồn, danh sách khách hàng, tên tuổi, địa chỉ và tất cả thông tin liên quan khác đều được bảo hộ và bảo mật.

1.4. SẢN PHẨM
Finbox là công cụ Cố vấn đầu tư chứng khoán 4.0 được xây dựng trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Với bộ máy xử lý dữ liệu lớn, Finbox có thể phân tích tất cả các dữ liệu từ trước đến nay của toàn thị trường để tự động đưa ra các khuyến nghị mua - bán với độ chính xác cao.

1.5. CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu thành công 01 khách hàng sử dụng Finbox, người giới thiệu và người được giới thiệu được hưởng những quyền lợi và ưu đãi sau:
   -   Giới thiệu thành công 01 khách hàng mở tài khoản Finbox, cả Cộng tác viên và người được giới thiệu sẽ được nhận ngay 100.000VND để chuyển đổi thành gói Finbox VIP.
   -    Khi người được giới thiệu phát sinh Hoa hồng dịch vụ (xem mục 1.1) thì Cộng tác viên sẽ được nhận ngay 30% hoa hồng dịch vụ sau khi trừ các chi phí liên quan (phí trả Apple Store, thuế, phí trả Sở, phí trả Công ty chứng khoán…), tối đa tích lũy 5.000.000 VND/người được giới thiệu. 
   -    Chương trình không giới hạn số lần giới thiệu và tổng số tiền hoa hồng mà cộng tác viên nhận được. (VD: Cộng tác viên giới thiệu được 100 khách hàng Finbox thì có cơ hội nhận được tổng tối đa 500.000.000 VND.)
   -    Nhận ngay 30% hoa hồng, tối đa 5.000.000VND khi người được giới thiệu có phát sinh giao dịch tính phí (mua gói dịch vụ Finbox hoặc giao dịch chứng khoán cơ sở , phái sinh).
   -    Không giới hạn số lần giới thiệu.
   -    Không giới hạn số tiền hoa hồng. (Giới hạn hoa hồng phát sinh tối đa/khách hàng được giới thiệu).

Minh họa
Trường hợp 1: Người được giới thiệu thực hiện mua gói Finbox VIP F2 thành công và thanh toán bằng tiền (không tính trường hợp chuyển đổi từ ưu đãi)
Cộng tác viên nhận được = 30% x (Giá trị gói Finbox VIP F2 - Phí trả Apple Store (nếu thanh toán qua Apple Store) - Thuế)
VD: Người được giới giới thiệu mua gói Finbox VIP F2 thời hạn 6 tháng với giá trị 7.200.000
Cộng tác viên nhận được = 30% x (7.200.000 - 7.200.000 x 10%) = 3.240.000 VND
Nếu người được giới thiệu tiếp tục mua gói Finbox VIP thì Cộng tác viên tiếp tục nhận được hoa hồng cho đến khi tích lũy đủ 5.000.000 VND/người được giới thiệu

Trường hợp 2: Người được giới thiệu thực hiện đăng ký gói Finbox VIP F3 thành công và phát sinh phí giao dịch tại công ty chứng khoán đã đăng ký.
Cộng tác viên nhận được = 30% x Hoa hồng net tại công ty chứng khoán sau khi trừ thuế, phí trả Sở, phí trả Công ty chứng khoán
VD: Người được giới thiệu đăng ký gói Finbox VIP F3 thành công tại CTCK X và giao dịch tạo ra hoa hồng net 2.000.000 VND/tháng
Cộng tác viên nhận được = 30% x 2.000.000 = 1.000.000 VND/tháng.
Nếu người được giới thiệu tiếp tục mua gói Finbox VIP thì Cộng tác viên tiếp tục nhận được hoa hồng cho đến khi tích lũy đủ 5.000.000 VND/người được giới thiệu.

1.6. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN
Hoa hồng từ giới thiệu khách sẽ được hạch toán theo tháng, và chi trả từ mùng 10 đến mùng 15 của tháng kế tiếp (có trường hợp trễ do hệ thống ngân hàng hoặc trùng vào các ngày nghỉ).
Điều khoản thanh toán hoa hồng:
   -   Với hoa hồng 100.000 VND để chuyển đổi thành gói Finbox VIP sẽ được tự động cập nhật ngay trên tài khoản Finbox của cả người giới thiệu và người được giới thiệu. Bạn có thể chuyển đổi ngay khi tích lũy đủ 15 ngày sử dụng gói Finbox VIP trị giá 600.000 VND
   -    Với hoa hồng bằng tiền, sẽ được thanh toán khi số dư hoa hồng tối thiểu là 500.000 VND. Trong trường hợp số dư hoa hồng thấp hơn 500,000 VND, Finbox sẽ cộng lũy kế số tiền này vào các tháng kế tiếp cho đến khi con số này lớn hơn 500,000đ.
   -    100.000 VND trừ vào phí dịch vụ của Finbox sẽ được cập nhật trên tài khoản cá nhân của người được giới thiệu và người giới thiệu.
Chủ thể thanh toán hoa hồng:
   - Finbox sẽ chuyển khoản hoa hồng F2 cho Cộng tác viên.
   - Broker quản lý tài khoản Khách hàng sẽ chuyển khoản hoa hồng F3 cho Cộng tác viên.

©2020 Allrights reserved mystore.com

FINBOX - CỐ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 4.0

Địa chỉ: 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0932.369.441

Email: contact@finbox.vn

Website: http://finbox.vn

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG